Initial K


« Powrót

Data realizacji: styczeń 2012

Malowana artystycznie rama rowerowa. Grafika na ramie rowerowej wykonana aerografem.


Zdjęcia:

Initial KInitial KInitial K

Do wykonania grafiki uĹĽyto aerografu Sata graph 3